Informowanie kierownictwa

Przed wprowadzeniem komputerów osobistych kolekcjonowanie danych było znacznie utrudnione, ze względy na zastosowane wtedy nośniki, takie jak papier, z których dane nie mogą być odczytywane automatycznie. Efektem tego było czasochłonne gromadzenie informacji do analiz, również sama analiza przebiegała bardzo długo ze względu na brak środków technicznych (komputer). Dzięki informatyzacji przedsiębiorstw, …

Busienss Intelliegence

Analityka biznesowa czyli Business Intelligence (BI) jest pojęciem bardzo szerokim, jednakże definicję najbardziej określającym ten termin można zdefiniować, iż analityka biznesowa jest procesem przekształcania danych w informacje, po czym informacje te przekształca się w wiedzę, która stanowi fundament zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Efektywne zarządzanie BI jest ściśle związana z utworzeniem „hurtowni …

Informacje wysoko przetworzone

Oprogramowanie komputerowe ERP zyskują kolejne funkcje, które pozwalają na obrabianie informacji biznesowych, często jednak podążają śladami wyspecjalizowanych programów analitycznych. W głównej mierze dotyczy to raportów, które reprezentują najbardziej aktualne dane. Ciągle jednak systemy ERP dysponują podstawowymi mechanizmami analitycznymi. Aplikacje klasy Busienss Intelligence są kolejnym szczeblem ewolucji informatycznej przedsiębiorstwa, oferując dodatkowe …