Analiza na pulpitach

Analiza zdarzeń, danych oraz informacji, jakie nieustannie przepływają przez firmę jest zadaniem bardzo ważnym i nie można go lekceważyć. Stały nadzór nad danymi zapobiega ewentualnym przestoją, awariom lub innymi incydentami.