Informowanie kierownictwa

Przed wprowadzeniem komputerów osobistych kolekcjonowanie danych było znacznie utrudnione, ze względy na zastosowane wtedy nośniki, takie jak papier, z których dane nie mogą być odczytywane automatycznie. Efektem tego było czasochłonne gromadzenie informacji do analiz, również sama analiza przebiegała bardzo długo ze względu na brak środków technicznych (komputer).

Dzięki informatyzacji przedsiębiorstw, wdrażaniu zaawansowanych systemów informatycznych optymalizacji kosztów i zarządzania materiałami, rozbudowanie infrastruktury technicznej, gromadzenie danych, późniejszy dostęp do nich oraz przetwarzanie stało się powszechnie prostsze. Ilość danych, które można było przechowywać rosła wraz z postępem technologicznym – coraz większa pojemność nośników danych przy jednoczesnym spadku cen.

Ogrom gromadzonych danych, spowodował, że zaczęto rozważać na temat tego, w jakim celu te dane wykorzystywać. Zaczęły się pojawiać narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji. Programy te ewoluowały wraz z czasem, wzbogacane o kolejne możliwości.

Początkowo systemy te określane były Systemami Informowania Kierownictwa, które generowały wykresy na podstawie zapytań. Kolejną generacją były Systemy Wspomagania Podejmowania Decyzji, które wzbogacone były o kolejne możliwości. Ostatecznie systemy te określane są dzisiaj jako Business Inteliegence.