Busienss Intelliegence

Analityka biznesowa czyli Business Intelligence (BI) jest pojęciem bardzo szerokim, jednakże definicję najbardziej określającym ten termin można zdefiniować, iż analityka biznesowa jest procesem przekształcania danych w informacje, po czym informacje te przekształca się w wiedzę, która stanowi fundament zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Efektywne zarządzanie BI jest ściśle związana z utworzeniem „hurtowni danych”, które zawierają informacje z wszystkich systemów informatycznych w przedsiębiorstwie. Utworzenie „hurtowni danych” daje możliwość korzystania z wielu systemów BI równocześnie.

Koncepcja systemów analityki biznesowej jest następująca: jako pierwsze system BI generuje standardowe raporty lub wylicza Key Performance Indicators (kluczowe wskaźniki działania przedsiębiorstwa). Na podstawie zebranych danych system informatyczny stawia hipotezy, które weryfikowane są poprzez przekrój szczegółowych danych , do którego służą narzędzia analityczne.

Business Intelligence jest narzędziem informatycznym dla menedżerów i specjalistów z branży strategicznych i analitycznych. System umożliwia wgląd w różne stany procesów, poprzez przetwarzanie danych na bieżąco. Wiele technik prezentacyjnych dopierane są do wytycznych i potrzeb każdego użytkownika, taka architektura systemów pozwala na przejrzyste przeglądanie danych, bez zbędnych kolumn z masą niepotrzebnych w danym momencie liczb, natomiast wynik aktualnego stanu realizowany jest w formie obrazka.

Systemy BI zawierają również rozwiązania wspomagające podejmowanie decyzje na podstawie algorytmów postępowania. Można powiedzieć, iż są to funkcje, które automatycznie reagują na daną akcje (akcja -> reakcja). Przykładem może być automatyczne wysłanie do klienta informacją o wykonaniu zamówienia, czy zlecenia. Innym przykładem jest automatyczne wygenerowanie zamówienia na deficyt materiału.