Systemy Analityczne dla przedsiębiorstw

Aplikacja biznesowa, wchodząca w system ERP, jest doskonałym narzędziem do budowania kart analitycznych z dowolnego miejsca na świecie.Cała grupa internetowych narzędzi analitycznych, które dostarczają spersonalizowanych informacji w każdym miejscu na świecie gdzie można połączyć się z Internetem. Użytkownik może korzystać z intuicyjnego interfejsu w formie strony internetowej lub informacje mogą być automatycznie przesyłane w postaci maila czy SMS-a. Jest to świetne narzędzie dla budowani kart analitycznych (zlecenia, projektu, sprzedaży, zysków), które pozwalają w szybki sposób otrzymać zagregowane informacje w postaci tabel jak i wykresów a następnie w razie potrzeby sięgnąć po szczegółowe dane ukryte za internetowymi linkami (odsyłaczami).

Główne funkcje modułu Systemy Analityczne w systemie ERP:

  • Udostępnienie informacji analitycznej z różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa (finanse, sprzedaż, logistyka, produkcja, kadry, itp.) osobom pełniącym funkcje zarządcze i kontrolne z możliwością „drążenia” danych i wydawania poleceń pocztę e-mail
  • Udostępnianie informacji analitycznej na poziomie średniej kadry kierowniczej dotyczących realizacji powierzonych zadań, selektywnych informacji o klientach i procesach, danych kadrowych podległych pracowników i innych informacji analitycznych specyficznych dla pracy określonego działu/wydziału
  • Udostępnianie informacji na poziomie poszczególnych pracowników – urlopy i absencje, bilans czasu pracy,selektywne informacje o klientach i procesach oraz innych informacji analitycznych koniecznych dla pracy określonego pracownika
  • Tworzenie rozwiązań wydzielonych, dedykowanych portali informacyjno-analitycznych – serwis kadrowy, serwis dokumentacji Systemów Zarządzania Jakością wg norm ISO i innych wg indywidualnych projektów
  • Automatyczne powiadamianie o wystąpieniu specyficznych zdarzeń lub koniecznoœci podjęcia określonych czynności – upływające terminy ofert, zamówień, zleceń itd., przekroczenie progów kosztowych, przekroczenie terminów płatności, nieuprawniona modyfikacja danych i dowolne inne wg zdefiniowanych warunków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *